ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти
      Езикови ваканции (7-19 год.)
  Регистрация  

Данни за курсиста
Име:*
Презиме:*
Фамилия:*
Възраст:*
Рождена дата:*
Пол:*     
Националност:*
Месторожд. (град,държава):*
Матерен език:*
ЕГН:*
Училище, в което учи:*
Клас:*
Размер тениска:
 
Точно изписване на имената на латиница (по паспорт):
Име:*     Презиме:*     Фамилия:*
 
Адрес:
гр./област*     Пощ. Код     кв.
ул.     №     бл.     вх.     ет.     ап.
 
Данни за контакт:
Откъде разбрахте за Интеграл?:*     Моб. тел на курсиста:*
E-mail на курсиста:     E-mail на* :  
 
Телефони за връзка при спешни случаи:
Майка (трите имена):     Моб.тел:
Баща (трите имена):     Моб.тел:
Други:
Допълнителна информация за курсиста
Ниво на владеене на езика: (от I до VI)     Колко год. го изучавате?    
Къде?

Записва ли се заедно с приятели?

Заедно ли искате да пътувате? Да Не

Имате ли страх от животни? Да Не

Пушач ли сте? Да Не

Има ли детето някакъв здравословен проблем или алергия, за които трябва да бъдем уведомени?* Да Не
(При ДА, моля пояснете)

Има ли алергии?* Да Не
(При ДА, моля пояснете)

Ползва ли постоянно предписани медикаменти?* Да Не
(При ДА, моля пояснете)

Има ли алергия към аспирин, парацетамол, ибупрофен?* Да Не
(При ДА, моля пояснете)

Спазва ли хранителна диета?* Да Не
(При ДА, моля пояснете)

Какво хоби имате?
Езиков център
Езиков курс :    
Държава:     Тип на курса:     Бр. уч.ч:
Екстра:     Начална дата:     Крайна дата:
Брой седмици:     За кой път ползвате услугите на ИНТЕГРАЛ:


Резервен избор:
Езиков курс:    
Начална дата:     Брой седмици:
Пътуване и застраховки
Желая ИНТЕГРАЛ да направи резервация и закупи самолетен билет за моя сметка: Да Не
Предпочитана авиокомпания:
Ако детето ви е над 12г., желаете ли да доплатите за наземна стюардеса: Да Не
Деца под 12г., пътуващи без придружител, задължително ползват услугите на наземна стюардеса.
Желая да заплатя за трансфер от летището(ако не е включено в цената): Да Не
Желая да сключа застраховка чрез ИНТЕГРАЛ(ако не включена в цената): Да Не
Моля, информирайте се за предлаганите от ИНТЕГРАЛ застраховки. В случай че не ползвате застраховане чрез ИНТЕГРАЛ, моля предварително да се информирате за изискванията към застраховката, която трябва да сключите.
Настаняване
Желаете ли настаняване?
Да Не

Моля, съобразете желанията си с описанията на езиковите центрове в брошурата:
Семейство Общежитие

Отбележете САМО ако желаете да промените стандартното настаняване, описано в брошурата и САМО ако има посочена такса за доплащане:
Полупансион Двойна стая Пълен пансион Самостоятелна стая
Условия на плащане
Желая да запиша детето си за курс и прилагам:
Невъзвръщаем депозит от 800 лв.    Банково нареждане за лв.     Пълно плащане
Желая да заплатя чрез ИНТЕГРАЛ:
по банков път на каса с карта с карта на вноски

Желая да заплатя директно на езиковия център в чужбина:
с кредитна карта според условията на езиковия център по банков път
Бележки

Прочетох и съм съгласен с условията за регистрация*

I. Общи условия на езиковия център,отговорен за провеждане на езиков курс*

Записване

1) С цел да се запази място в курса е желателно записването да стане поне 8 седм. преди началната дата (10 седм. за САЩ и Канада.)

2) Записвания, направени по-малко от 5 дни преди началото на курса, се считат експресни записвания, а за държавите, с които България има визов режим (САЩ, Канада) , за експресни се считат записвания помаклко от 8 седмици преди началото на курса. При експресни записвания всички документи и такси са дължими в момента на записването, като за тях се начислява и допълнителна такса, посочена в т.6.

3) Записването става с попълване на приложения формуляр и внасяне на невъзвръщаем депозит от 800 лв. Този депозит е част от общата такса и се приспада при осъществяване на крайното плащане. За някои курсове се изисква допълнителен депозит при записване. Това е упоменато в таксите (т.5) и са приложими условията на езиковия център (т. 23). Допълнителният депозит, когато такъв е дължим, трябва да бъде внесен с невъзвръщаемия депозит.

4) Потвърждаване на мястото от страна на езиковия център се получава до 5 работни дни.

Такси

5) Таксите за курсовете са съгласно публикуваните в брошурата, освен в случаите, когато преди приемане на записването са настъпили промени в цените и условията на курса. В такива случаи ИНТЕГРАЛ се задължава преди записването да представи оферта с променените такси и условия, която да се счита за окончателна.

6) При експресни записвания по т.2 се начислява и допълнителна такса от 50 лева.

7) След потвърждаване на мястото таксите не подлежат на промяна.

8) Всички такси са дължими в български лева, преизчислени по курс продава за деня на Алианц Банк за валутата, в която е обявена таксата.

Условия и начини на плащане

9) За първа част от плащането се счита депозитът (т.3), дължим в деня на записване, в това число и допълнителният депозит, когато такъв е дължим.

10) Останалата част от таксата, дължима на езиковия център, се внася не по - късно от 6 седмици преди началната дата на курса. Ако плащането е по банков път, Интеграл трябва да получи в упоменатия срок копие от платежното нареждане с посочено името на курсиста. При неспазване на срока курсът може да бъде анулиран и такси не се възстановяват.

11) При записвания, направени в по - кратки срокове, таксите се дължат в деня на записването и подлежат на възстановяване, ако не може да бъде потвърдено място за курса (т.4).

12) Плащането може да бъде направено на Интеграл или директно на езиковия център.

13) Желаният от клиента начин на плащане се заявява при записването, като той може да бъде: по банков път, на каса или с кредитна карта към езиковия център, според условията на езиковия център.

14) В случай на допусната техническа грешка при формирането на таксите и заплащане на по - ниска или по - висока такса, страните си запазват правото да изискат една от друга уравняване на разликата в срок от три дни от обявяването й.

15) В случай че курсистът удължи престоя си в учебния център след започване на курса, таксите за продължението са дължими най късно 1 седмица преди първия ден на продължението.

Отписване или промяна на курса

16) В случай че за избрания езиков център не са останали свободни места, ИНТЕГРАЛ си запазва правото да предложи алтернативен курс или ако няма такова предложение, да откаже записване за курс. Ако това предложение е неприемливо, на курсиста се възстановява цялата стойност на депозита.

17) При анулиране на курса от страна на езиковия център поради форсмажорни обстоятелства и др., на връщане подлежат всички такси, с изключение на направените до момента разходи за самолетни билети, застраховки, а за САЩ и Канада - консулски такси, разходи по подготовка на документи за виза и други.

18) Анулирането на курс от страна на курсиста става в писмен вид. В случай на отказ от курс след записването се удържа целият депозит заедно с допълнителния депозит (ако има такъв) и евентуално направените разходи за издаване на виза, застраховка, самолетен билет и др. В случаите на отписване в срок, по - кратък от 6 седм. преди началото на курса, се удържат 50 % от таксите за курса. Изключение правят курсовете, за които има допълнителен депозит и за които се удържа 100 % от таксата (т.3 и т.23).

19) При невъзможност за започване на курса от заявената дата поради болест на курсиста, някои езикови центрове разрешават последният да направи една безплатна промяна в рамките на една календарна година. При нужда ИНТЕГРАЛ ще направи запитване към езиковия център.

20) При отписване, направено след началото на курса, когато курсистът прекратява курса по собствено желание, такси не се връщат. Изключения може да има при настъпване на тежко заболяване повече от 10 дни преди края на програмата и след изричното съгласие на езиковия център.

21) За всяка промяна, направена след потвърждаване на курса се заплаща такса в размер на 50 лв.

22) Езиковите центрове си запазват правото да променят / отменят курсове и ИНТЕГРАЛ не носи отговорност за това.

23) За езиковите центрове с допълнителен депозит (вж. т.3) условията за анулиране и отписване се предоставят при записването.

24) В дните на национални празници някои езикови центрове не провеждат учебни занятия и не се възстановяват такси. Това е отбелязано при таксите за съответните курсове.

Застраховане

25) Курсистите, пътуващи в чужбина, трябва да имат медицинска застраховка за периода на престоя в чужбина или международна здравна карта за държавите от ЕС.

26) ИНТЕГРАЛ съдейства при сключване застраховка Алианц. Информация можете да получите в офисите ни.

27) В случай на самостоятелно сключване на застраховка, курсистът е длъжен да се застрахова според изискванията на държавата, за която пътува и да представи копие от застраховката в ИНТЕГРАЛ.

28) В ИНТЕГРАЛ можете да получите информация за допълнителна застраховка, покриваща разноските при отказ от курс от страна на курсиста и др.

Общи положения

29) Курсисти под 18 год. пътуват в чужбина с нотариално заверена декларация от двамата родители, която се предоставя на ИНТЕГРАЛ при записването или най - късно 7 дни преди пътуването.

30) Препоръчително е, при пътуването курсистът да носи копие от акта за раждане.

31) Учебните часове във всички училища са с продължителност не помалко от 45 мин.

32) Курсистът се задължава да посещава часовете редовно и навреме и да участва във всички дейности, включени в таксата на курса.

33) Курсистът е длъжен да има осигурени джобни пари за времето на престоя. Някои центрове упоменават задължителна сума за джобни.

34) Езиковият център приема курсисти в добро здравословно състояние.

35) В случай че курсистът има изявена алергия към определени храни, лекарствени средства и др., моля да предоставите подробна информация в момента на записването.

36) Езиковият център си запазва правото да дисквалифицира курсист от програмата без възстановяване на такси, ако неговото поведение противоречи на законите на съответната държава и общоприетите норми на поведение или нарушава вътрешния правилник.

37) За курсисти под 16 г. езиковият център може да действа при необходимост като родител, но не и да носи отговорност за постъпките им.

38) Езиковият център и ИНТЕГРАЛ не носят отговорност за личните вещи на курсиста.

39) Направилият записването отговаря за всички повреди, щети и липси, причинени от курсиста по време на престоя му и се задължава в рамките на 3 работни дни от уведомяването да внесе дължимата сума. Интеграл ще съобщи за дължимите суми най - късно 8 седмици след приключване на курса в писмен вид.

40) Посочените при записването предпочитания към семейството домакин се взимат под внимание като препоръчителни, но изпълнението им не се гарантира.

Условия за записване!

41) При настаняването на курсистите в семейства не може да се заявяват предпочитания, които създават предпоставки за дискриминация на расов, религиозен, полов и други признаци.

42) Курсистите се настаняват в семейства, предварително одобрени от езиковия център, според всички законови изисквания на държавата, в която се намира последния.

43) При невъзможност на семейство - домакин да приеме курсиста поради причини, независещи от езиковия център или ИНТЕГРАЛ, на курсиста ще бъде уредено друго настаняване, данни за което ще бъдат предоставени на родителите.

44) Курсистите са задължени да спазват правилата на езиковия център, в случай че има ограничение в часовете на излизане от езиковия център вечерно време. Само след изричното съгласие на езиковия център и подписана декларация от страна на родителя, това ограничение може да не бъде спазено.

45) За всяко посещение от страна на роднини или близки, родителите са задължени да уведомят ИНТЕГРАЛ или езиковия център.

*Посочените условия представляват Общи условия на езиковите центрове, осъществяващи езиковите курсове, публикувани в Брошурата. Специфичните условия, когато има такива, са посочени в Брошурата или се предоставят при записването. С подписването на настоящите Общи условия се счита, че курсистът и/или неговите родители (настойници) са сключили договор директно със съответния Езиков център, провеждащ избрания езиков курс или/и с превозните организации.

II. ОТ ИМЕТО И ЗА СМЕТКА НА ЕЗИКОВИЯ ЦЕНТЪР**

46) ИНТЕГРАЛ се ангажира да извърши записване за посочения във формуляра курс при наличие на свободни места и да предложи алтернативен вариант за курс, в случай че в избрания център няма свободни места.

47) При поискване от страна на курсиста ИНТЕГРАЛ се ангажира да предостави допълнителна информация за езиковия център (примерна програма за свободното време, екскурзии и др.).

48) ИНТЕГРАЛ се ангажира да даде информация за възможностите за пътуване със самолет и да достави самолетния билет, освен в случаите, когато клиентът се е отказал изрично от това.

49) ИНТЕГРАЛ се ангажира да изпрати точна информация за пътуването на курсиста, както и да уреди трансфера от и до мястото на настаняване, ако такъв е заявен при записването или включен в таксата на курса.

50) ИНТЕГРАЛ поема ангажимента да уведомява родителите/курсистите за настъпилите промени в програмата на курса и настаняването.

51) ИНТЕГРАЛ се ангажира да споделя всякаква информация, изпратена от езиковия център, и при желание от страна на родителите да ги информира за протичането на курса.

52) ИНТЕГРАЛ поема да проведе инструктаж относно пътуването и да подготви пълен пакет документи, необходими за пътуването и престоя на курсиста.

**ИНТЕГРАЛ не е възложител, по смисъла на закона към съответния езиковия център или превозните организации, както и не е страна по договор за обучение, настаняване или превоз, сключен от Курсиста и неговите Родители/настойници. Отговорността на ИНТЕГРАЛ се простира до задълженията изчерпателно изброени в точки 46-52 на настоящите Общи условия и ИНТЕГРАЛ не носи отговорност за начина на протичане на езиковия курс и осъществяване на транспорта. Претенции за обезщетения или компенсации могат да бъдат предявявани единствено към езиковия център и/или превозната организация.

Допълнителни услуги

53) ИНТЕГРАЛ поема уреждането на самолетни билети и предоставя младежки намаления през собствената си агенция Съни Холидейз. ИНТЕГРАЛ поема закупуването на билет от името на курсиста и за негова сметка, според актуалните тарифи и условия на превозвача.

54) При евентуален отказ от курс или промяна на дата, закупени самолетни билети се връщат, само ако условията на превозвача позволяват това.

55) Когато поради липса на удобни полети или места за полетите, не е възможно да се запуки билет за определените дни на пристигане и заминаване, посочени в брошурата, възможно е да се пристигне по - рано или да се тръгне след крайната дата на курса, като допълнителнителните нощувки, а в някои случаи и трансфера се заплащат допълнително от курсиста.

56) Курсисти под 12 год., пътуващи без придружител, задължително ползват наземна стюардеса, която ги предава на посрещачите. Тази услуга се заплаща допълнително при някои авиокомпании, както и при някои езикови центрове. Услугата трябва да бъде заявена предварително и за двете посоки на пътуването. В противен случай езиковият център има право да откаже записването.

57) Ако курсистът не желае да използва услугите на ИНТЕГРАЛ за уреждане на пътуването, трябва да заяви това при записването, както и да се информира за ограничения за часовете и мястото на пристигане и заминаване, да осигури билет, съобразен с това. В този случай Интеграл не носи отговорност за грешно закупени билети, както и за билети, закупени преди да е потвърдено място от страна на езиковия център за избрания курс.

58) В случаите по т. 57 по изискване на езиковия център клиентът трябва да предостави дежурен телефон 7 дни в седмицата за връзка с агенцията, издаваща билета.

59) В случаите по т. 57 клиентът трябва да предостави детайлна информация за пътуването на курсиста не по - късно от 10 работни дни преди началото на курса, в противен случай езиковият център може да откаже уреждане на посрещане от летището.

60) Ако сте избрали услугата за трансфер от/до летище, курсистът ще бъде посрещнат/изпратен от представител на езиковия център и ще бъде превозен до мястото на настаняване с автобус на училището или такси. Центровете, за които е описано, че на връщане осигуряват само транспорт, не придружават курсистите до чек-ин.

61) Интеграл не носи отговорност за неосъществено пътуване, забавяне или загуба на багаж по вина на превозвача.

62) ИНТЕГРАЛ контактува с направилия записването по предпочитания от него начин: телефон, мобилен телефон, ел. поща, факс.

63) ИНТЕГРАЛ предоставя дежурен телефонен номер за връзка в дните на пътуване, както и по време на курса за спешни медицински случаи в извън работно време.

64) При използване на дежурния телефон клиентите се умоляват да проявяват търпение и да спазват добрия тон.

65) ИНТЕГРАЛ подготвя формулярите за кандидатстване за виза за САЩ и Канада.

66) Курсистът е длъжен да представи в ИНТЕГРАЛ задължителните за кандидатстване за виза документи, според предоставения при записването списък, най - късно 4 седмици преди пътуването, както и да внесе в ИНТЕГРАЛ консулските такси за визи.

67) При записване трябва да бъде представена вносна бележка за внесена консулска такса за виза или заедно с депозита да бъдe внесена равностойността на консулската такса. Визи Канада Според последните изисквания на консулска служба, всички български документи, предоставени за виза, трябва да бъдат преведени на английски език от заклет преводач. ИНТЕГРАЛ поема уреждането на превода от името на клиента и за негова сметка, като ползва външна фирма. Услугата се заплаща допълнително по тарифите на фирмата и отнема 1 - 3 работни дни. В случай че служителите на визовата служба желаят да се срещнат лично с кандидата или поискат допълнителни документи, представител на ИНТЕГРАЛ ще Ви информира за това. Неявяването на интервю или непредставянето на необходимите документи от страна на кандидата се счита за отказване от курса (вж. т. 23).

68) Визи САЩ. Процедурата може да отнеме около 8 седм. и изисква лично явяване на интервю в Консулския отдел на кандидата и поне единия родител, ако курсистът е под 18 год.

Данни за банков превод

В документа за плащане като получател трябва да бъде посочен ИНТЕГРАЛ - Образователни програми ООД, а като основание за плащане името на пътуващия курсист.

ТБ Алианц АД, гр. София SWIFT (BIC): BUINBGSF

 

Банкови сметки: в

Лв.: BG68BUIN95611000515970
ЩД: BG37BUIN72201142378210
Шв. Фр.: BG06BUIN72201342378218
Евро: BG45BUIN72201442378211
Бр. л.: BG98BUIN72201942378210* Задължителни полета


Поръчай безплатно нашия каталог
Поръчай безплатно нашия каталог
София, бул. "Евлоги Георгиев" 99 тел.: 02/ 80 50 600 факс: 02/ 950 55 70 e-mail: integral@integral.bg
София, офис "Студентски град" - ул. "Акад. Борис Стефанов" 15-17 ет.1 (срещу Фантастико), тел.: 02/ 968 60 38, 0887 96 5555 e-mail: studentcity@integral.bg
Пловдив, ул. "Граф Игнатиев" 1, тел.: 032/62 47 75 факс: 032/ 62 47 76 e-mail: plovdiv@integral.bg
Варна, бул. "Княз Борис I" 84, тел.: 052/ 63 00 56 факс: 052/ 63 00 57 e-mail: varna@integral.bg
Русе, ул. "Плиска" 56, бл. Средец, тел. 082/ 822 170, е-mail: ruse@integral.bg
Благоевград, ул. "Сандо и Петър Китанови" 7  тел.: 073/ 88 26 77, blagoevgrad@integral.bg
Велико Търново, ул. "Рафаел Михайлов"2, над Club Play, тел. 062/ 60 52 35, тел./факс 062/ 60 52 36, е-mail: tarnovo@integral.bg
Бургас, ул. Булаир 12А, тел: 056/ 81 27 27, факс: 056/ 81 02 61, e-mail: burgas@integral.bg