ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Безплатно ли е образованието в Холандия
 
      

От 2015 година холандското правителство направи промени във видовете финансова помощ, която може да се ползва по време на следването за степен бакалавър и магистър:

- Студентски заем за покриване на таксата за обучение при изгодни условия. Кандидатства се на място, защото за отпускането му се изисква местен адрес и банкова сметка. Този заем се дължи след завършването като има две години гратисен период след завършването. Тъй като за заема се кандидатства, след като сте вече на място, се налага да платите предварително таксата за обучение за цялата година. След като сте одобрени за заема, сумата се превежда на месечни вноски по банковата ви сметка в Холандия, като няма ограничения за какво ще я ползвате. Студентите обикновено покриват с нея наема си. Заемът трябва да се върне за срок от 15 години.

- Стипендии и финансова помощ - всеки студент, започващ обучението си в Холандия, ще има достъп до няколко фонда за финансиране, при комбинирането на които могат да получават до 649 евро на месец. Част от сумата ще бъде оформян като заем, а друга част ще бъде отпускана безвъзмездно. Сумата се отпуска на студенти, които са от ЕС и работят (или техен родител работи) в Холандия и покриват минимум 56 часа на месец, или студенти, които са живели в страната последните 5 години. Допълнителен критерий за отпускане на тази финансова помощ е годишният облагаем доход на родителите да е под 46 000 евро. Проверява се доходът 2 години преди годината на кандидатстване.

Именно този начин на финансиране на следването кара вече поредна година много български студенти да се откажат от лятото си в България и да заминат по-рано в Холандия, за да си намерят работа и от септември да могат да получават тази месечна помощ. Неслучайно повечето български студенти още преди да заминат започват обучението си по холандски в специални езикови курсове. Ако и вие се интересувате от тях, тук може да намерите повече информация за следващите дати.

Заявления по новата система за финансиране ще се приемат от 7 април, но за разлика от студентското финансиране в Англия, за финансова помощ за следване в Холандия не може да се кандидатства от България. Студентите могат да подадат молба за заем, след като са пристигнали в Холандия и са се регистрирали в местната община и имат вече холандски граждански номер – BSN.

През първата година след пристигането си всички новопостъпили студенти имат уговорен час в местната община, където получават своя холандски граждански номер. Това се организира от всеки университет.

Ще се заплаща ли предварително таксата за обучение?
До момента университетите не са отменили изискванията си студентите да заплащат таксите си предварително. Това на практика означава, че родителите ще трябва да подготвят сумата за обучение и да я внесат по сметката на университета, както досега, а студентите ще могат да получават всеки месец сума, за която са кандидатствали.

В какъв срок ще се обработват молбите?
Финансиращите организации още не са обявили сроковете, в които ще обработват молбите, и не е ясно кога от кой месец одобрените студенти ще започнат да получават финансовата си помощ.


 
 
Прочетете също така:
Образователни системи | Тестове | Въпроси и отговори | Брошура