I - начално
начинаещи без никакви познания по езика