ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Френска образователна системаСредното образование във Франция продължава общо седем години и е разделено на два цикъла. Първият или т.нар. колеж (от шести до трети клас) обхваща децата между 11 и 15 години и завършва с получаването на национална диплома, Brevet. След това учениците могат да изберат да продължат обучението си в три вида лицеи – с обща насоченост, технически или професионални.

Вторият цикъл е тригодишен – втори, първи клас и терминал. През първата година учениците се профилират. В лицея с обща насоченост, гимназистите могат да избират между литературен (Bac L), научен (Bac S) и икономически и социален (Bac ES) профил. В лицеите с техническа и професионална насоченост обучението се специализира в конкретна икономическа дейност.


Учебната програма във всички френски училища е разработена така, че учениците задължително изучават френски език, история, география, 2 чужди езика, философия, математика и наука, физкултура и по желание един или два свободно избираеми предмета. В допълнение, всяка профилираща програма поставя акцент върху група дисциплини, които се усвояват по-задълбочено и съответно получават по-висок коефициент при формирането на общия резултат на финалната матура.


Учениците в лицея полагат по 2-3 матуритетни изпита в края на първи клас – обикновено по фрески език, история и география, математика или наука. Останалата част от матурата се държи в края на последната година – терминал, като има 6-7 задължителни дисциплини в зависимост от профила и 2-3 избираеми.

Дипломата за Baccalauréat се присъжда на база среден общ успех от изпитите по всички дисциплини, като тежестта на оценките се определят чрез коефициент. Минималният бал за успешно положена матура е 10/20 . За отличните се считат оценките от 16/20 нагоре. Ако някой от учениците получи оценки 8/20 или 9/20, има право да се яви на устен изпит за повишаване на успеха в рамките на 1 седмица след обявяване на резултатите. Учебната година се състои от три срока.

Резултатите от baccalauréat се използват за вход в университетите.

*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: