ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Средно образование в Германия


Германия предлага специфична система на средното образование. Характерното при нея е, че профилирането и специализацията започват от много ранен период, което улеснява бъдещата реализация на учениците.

Немските средни училища са три вида: Hauptschule, Realschule и Gymnasium.

В Hauptschule могат да учат деца между 10 и 15 години (5 – 9 клас). В края на обучението те получават свидетелство, което им позволява да се запишат в професионално училище до 18 години.

Realschule предлага обучение за деца от 10 до 16-годишна възраст (5 - 10 клас) и води до получаването на свидетелство, което им позволява да продължат образованието си в професионално училище, общообразователно училище или в гимназия. Realschule съчетава общообразователната и практическа насочености.

Gymnasium в повечето провинции се предлага до 13-ти клас (от 10 до 19 години) и води до получаването на диплома за завършено средно образование след полагане на матура. Т.нар. Abitur позволява на младежите да продължат образованието в университет или друг тип висше учебно заведение.


Образованието в Gymnasium е от класически тип, като учениците могат избират между 6 типа учебни програми: хуманитарни и социални науки, математика и естествени науки, музика и чужди езици. Всяка гимназия предлага една или две от тези програми, като децата посочват минимум 2 интензивни курса и 7-10 стандартни. Някои от частните училища включват и обучение по програмата International Baccalaureate.


В последната година на гимназиалния курс учениците държат писмени зрелостни изпити само по прифилиращите дисциплини от избраната от тях област – по един за всеки от двата интензивни предмета и един по два от стандартните. Общият успех се формира от оценките от матурите и оценките от последните 2-3 години от обучението.
При успешно полагане на зрелостните изпити се придобива квалификацията Abiturzeugni, която представлява диплома за завършено средно образование в Германия. Този документ е задължително, но невинаги достатъчно условие за продължаване на образованието в университет или друг тип висше учебно заведение.


*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: