ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

International Baccalaureat

Програмата IB е създадена в Швейцария в края на 60-те години на миналия век по инициатива на училището на ООН в Ню Йорк и на Международното училище в Женева. Идеята, залегнала в основата й, е необходимостта да се преодолеят различията между множеството образователни системи по света и по този начин да се улеснят децата, които са принудени често да сменят държави и училища, заради международните кариери на своите родители.

Днес по програмата IB се обучават възпитаниците на повече от 2500 училища за средно образование. Финалните изпитите се администрират и оценяват от независима организация със седалище в Женева (IB Organization), а дипломите се признават от най-престижните университети в цял свят.


Учениците имат богат езиков избор, защото обучението се предлага на английски, френски и/или испански език. Освен това, вместо да се фокусира само върху 4 предмета, както е в английската образователна система, IB програмата предлага възможности за деца с по-широк спектър от интереси, както и за такива, които още не са се ориентирали.
В обучението е заложено развитието на децата като личности и граждани. Програмата предвижда курс по „Теория на познанието”, по време на който учениците влизат в свободен спор със своите преподаватели, научават се да дискутират, да защитават мнение, да дават определения и да формулират хипотези, да пишат есета. Задължителна за всички е и програмата „Творчество, действие и служба”. Тази част от обучението развива творческите заложби на учениците. В края на курса те участват в дейности в полза на обществото – помагат в домове за деца и стари хора, включват се в екологични инициативи и т.н.


Програмата включва обучение по чужди езици, математика, природни и хуманитарни науки. Целта е учениците да се научат как да усвояват нова информация, да анализират, да правят разумни изводи.
Предметите са обединени в шест групи. Децата избират по един предмет от всяка група, като три от тях трябва да бъдат взети на високо ниво и три - на стандартно.
Група 1:
(първи език) Това е или първият език на ученика или работният език в училището. Фокусът върху езиковите и литературни познания.
Група 2:
(втори език) Може да се изучва от начално, средно и напреднало ниво, като обикновено изборът е доста голям.
Група 3:
Наука за човека в обществото: история, икономика, информационни технологии и др.
Група 4:
Природни науки: биология, химия, физика, природни системи и др.
Група 5:
Математика, математически методи, висша математика и др.
Група 6:
Художествени науки и изборни дисциплини (театрално или визуално изкуство, компютърни науки или някой от предметите от Група 1 до 4).


<Изпитите по избраните шест предмета се провеждат в края на втората година. Учениците получават две оценки – една от своите преподаватели и една от външната оценяващата институция. Дипломата се признава в от най-престижните университети в света.


Учениците от България могат да се прехвърлят след завършен 9 или 10 клас. Повечето училища предлагат възможност за тригодишно обучение с една подготвителна година (Pre-IB),като през следващите две учениците подготвят изпитите за финалната матура.

 • Le Rosey – Швейцария
 • Institut Montana Zugerberg – Швейцария
 • St.Georges – Швейцария
 • TASIS – Швейцария
 • Salem – Германия
 • International School of Sophia Antopolis - Франция
 • St.Clare’s – Оксфорд, Великобритания
 • Marymount School - Великобритания
 • Rossal School - Великобритания
 • Malvern College – Великобритания
 • TASIS - Великобритания


*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: