ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Магистърски програми
Магистърските програми се предлагат след завършване на висше образование (бакалавърска степен)и обикновено изискват стаж по специалносттаот 1 до 2 години. Те МА и МВА включват задължителни и свободно избираеми курсове, които зависят от избраната специалност и чийто общ брой обикновено е 12, а получените кредити са 36.


Прочетете също така: