ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Училища в системата на средното образование на Република България
Средното образование в България (в горните класове) може да бъде разделено на общо и професионално. Общото средно образование от своя страна се разделя на общообразователно и профилирано. Съществуват общообразователни средни училища (курс на обучение 3-4 години) и профилирани средни училища (с курс на обучение 4-5 години). Учениците могат да влязат в профилираните средни училища след завършване на 7, или 8 клас, след полагане на приемни изпити, съгласно профила на училището (български език и литература, математика, хуманитарни предмети и т.н.). Общото средно образование се получава от: Средни общообразователни училища (СОУ), които покриват елементарно училищно ниво – учебен курс от 1 до 4 години; образование преди средното – от 5 до 8 години; средно училищно равнище – от 9 до 11 години. Профилирани средни училища с интензивно преподаване на чужди езици (езикови училища) – влизане след завършена 7-ма година въз основа на конкурс. Покрива класовете от 8 до 12 (13). Профилирани средни училища – влизане след завършен 8 клас (естествени науки/математически училища, училища с хуманитарна насоченост, училища по изкуствата). Покрива класовете от 9 до 12(13). Професионално средно образование се получава в професионално-техническите и в техническите училища. Средните професионално-технически училища предлагат тригодишен учебен курс, след завършването на 8 клас и петгодишен учебен курс, ако се кандидатства след завършен 7 клас. Резултатът е специализирано средно образование.


Прочетете също така: