ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Американска образователна система


Тази алтернатива на средното образование в Европа привлича най-вече ученици, които се стремят към прием в американски университет. В същото време избралите програмата Advanced Placement могат да се насочат и съм европейските висши учебни заведения, които в голямата си част признават получената след обучението диплома.


В Америка учебната година започва през август-септември и завършва в края на месец май или през юни. Тя се разделя на два или три срока в зависимост от училището и включва ваканции около Коледа, през пролетта и през лятото.

На разположение на гимназистите има лични ръководители, които им помагат да изготвят своя индивидуален учебен план.


Учебната програма зависи от конкретното училище, но обикновено включва
  • два задължителни предмета: английски и американска история или социална наука
  • четири или пет предмета по избор: математика, музика, изкуство, наука, компютри, танци, театър.

Много училища предлагат т.нар. Advanced Placement Program (AP). Тя представлява тригодишен курс на обучение (от 10 до 12 клас), включващо набор от задължителни и избираеми дисциплини от различни области.


Изпитите се оценяват по система А-F, като А е най-високата постижима оценка, а F – най-ниската. Академичните нива на обучение подготвят учениците да се явят на националните изпити за Advanced Placement. Високите резултати от този изпит обикновено се признават от колежите и университетите в САЩ и могат да освободят студента изцяло или частично от съответния курс през първата година на висшето образование.

Обучението приключва с изпити в края на месец май на финалната академична година, като учениците получават диплома за средно образование в САЩ с необходимите за кандидатстване академични кредити. За да получат квалификацията Advanced Placement Diploma (APID) те трябва да имат оценка 3 или по-висока по пет от изучаваните предмети.


Средното образование в САЩ продължава 6 години – от 7 до 12 клас. През първите две години от средното си образование (13-14 год.), децата посещават т.нар. Junior High School. Следващите четири години учениците (15-18 год.) прекарват в Senior High School. Горните гимназиални класове са с по-силна академична насоченост, тъй като учениците се подготвят за кандидатстване в колеж.

Решението в кой клас ще бъде записан ученикът зависи изцяло от училището. Най-съществено значение при този избор имат класът и възрастта на детето, нивото му по английски език, както и изучаваните предмети и оценки в предишното училище.

  • Програмата „Учебна година в Америка”
  • Елитно частно училище
  • Подготвителна програма за записване в колеж


*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: