ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Средно образование в Швейцария


Със своите четири официални езика, разнообразие от култури, красива природа, спокойна и безопасна среда Швейцария е не само предпочитана туристическа дестинация, а и идеално място за обучение. Частните училища в страната имат традиции в предлагането на индивидуализирани, модерни и качествени програми, предназначени за гимназисти от цял свят.


Швейцарската образователна система е децентрализирана и автономна и има славата на една от най-добрите в света. Официалният език в съответния кантон определя езика на преподаване в училище. Различните региони имат и други специфични особености. Основното образование продължава от 4 до 6 години в зависимост от кантона. Средното обхваща от 7 до 9 години, като първото ниво продължава от 3 до 5 години, а второто - 3 или 4 години.

Kвалификацията за средно образование в Швейцария Swiss Maturité Fédérale или Matura е двуезична. Тя се предлага на френски и английски език и е подходяща за чуждестранни ученици, които имат обширни езикови познания и по двата езика. Дипломата, която се получава след успешно полагане на зрелостни изпити, осигурява прием в престижни университети.

Наред с швейцарската обаче съществуват и редица други учебни програми, които са подходящи са подходящи за ученици от чужбина и се предлагат от частните пансионни училища. Успешно завършилите получават международно признати квалификации.


Учебната програма за Swiss Maturité Fédérale включва 13-15 задължителни предмети, три чужди езика и допълнителни свободно избираеми предмети.

Освен швейцарска Matura обаче, в Швейцария детето може да учи по британските GCSE и A-levels, фреската Baccalauléat, немската Abitur и международната IB (International Baccalaureate).

Езикът на обучението също може да варира, дори в рамките на едно и също учебно заведение, в зависимост от избраната образователна система.


Швейцарските частни училища имат дългогодишен опит в приема на ученици от различни държави и са адаптирали програмите си на обучение така че да позволяват по-плавен преход към съответната образователна система. Учениците на възраст 14-15 години могат да бъдат приемани директно в съответния клас, дори при средно ниво на владеене на чуждия език, като през първата година от обучението се предвиждат допълнителни занимания по езика. Приемът в горните класове на гимназията обаче е обвързан с високо ниво по езика и много добър успех.
Изборът на училище зависи от възрастта на ученика/ученичката, образователното ниво, езиковата му/й подготовка и бъдещите му/й планове.


Таксите за обучение са различни за различните училища и програми, като може да варира в рамките на 55 – 75 хиляди швейцарски франка годишно.


*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: