Фотогалерия - Бад Фредебург


84_ Езиковият
 

84_1 център
 

84_1_в Бад
 
 

84_1__Фредебург
 

84_2 разполага
 

84_2_ с отлична
 
 

84_2__ база за
 

84_3 обучение
 

84_3_ и отдих.
 
 

84_3__Помещениятя
 

84_4 в които
 

84_4_живеят
 
 

84_4__курсистите
 

84_5 са просторни
 

84_5_и уютни.
 
 

84_5__Предоставени
 

84_6 са чудесни
 

84_6_условия
 
 

84_6__за
 

84_7 спорт
 

84_7_ развлечения
 
 

84_7__ и
 

84_8 екскурзии.