ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Подготовка за матура по английски и български език
 
      

Подготовка за матура по английски и български език София

Подготвителен курс за матура по английски език

* 60 учебни часа - веднъж седмично в неделя, 4 учебни часа, от 10 до 14 ч.
* Група – 10-12 човека
* Начална дата – 14 януари 2018 г.
* Цена – 490 лв. плюс 20 лв. учебни материали

Курсът ще бъде насочен изключително практически, като специално внимание ще бъде отделено на фразеологията и идиомите, преговор на граматиката, както е подробни упражнения в модулите Listening, Reading и Writing.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Антония Василева, Интеграл София - тел.: 02/80 50 634; antoniya.vasileva@integral.bg
Пловдив

Подготвителен курс за матура по английски език

* 60 учебни часа - веднъж седмично в неделя, 4 учебни часа, от 14 до 17,30 ч.
* Група – 6-9 човека
* Начална дата – 21 януари 2018 г.
* Цена – 430 лв. с включени учебни материали

Курсът ще бъде насочен изключително практически, като специално внимание ще бъде отделено на фразеологията и идиомите, преговор на граматиката, както е подробни упражнения в модулите Listening, Reading и Writing.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Пловдив - тел.: 032/624 775; plovdiv@integral.bg
Варна

Подготвителен курс за матура по английски език

* 50 учебни часа - веднъж седмично в събота, 4 учебни часа
* Група – 8-10 човека
* Начална дата – 6 февруари 2018 г.
* Цена – 400 лв. с включени учебни материали

Курсът ще бъде насочен изключително практически, като специално внимание ще бъде отделено на фразеологията и идиомите, преговор на граматиката, както е подробни упражнения в модулите Listening, Reading и Writing.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Варна - тел.: 052/63 00 56; varna@integral.bg
Благоевград

Подготвителен курс за матура по английски език

* 50 учебни часа - веднъж седмично в понеделник, от 17,30 ч.
* Начална дата – 5 март 2018 г.
* Цена – 500 лв.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Благоевград - тел.: 073/88 26 77; blagoevgrad@integral.bg
Велико Търново

Подготвителен курс за матура по английски език

* 50 учебни часа - от 17,30 ч.
* Начална дата – 6 февруари 2018 г.
* Цена – 399 лв. с включени учебни материали

Курсът включва подробно разяснение на формата на матурата по английски език и насоки за успешно представяне. Специално внимание ще бъде отделено на преговора, затвърждаването и повишаването на знанията по английски език, работа по специално подбрани материали, фокусирани върху различните компоненти на изпита, както и провеждане на пробни изпити в реално време.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Велико Търново - тел.: 062/60 52 35; tarnovo@integral.bg
Русе

Подготвителен курс за матура по английски език

* 60 учебни часа – веднъж седмично по 5 учебни часа
* Група – 6-10 човека
* Начална дата - 5 февруари 2018 г.
* Крайна дата - 23 април 2018 г.
* Цена – 430 лв. с включени учебни материали

Курсът ще разясни подробно формата и компонентите на теста, като използва подготовка за модулите Listening, Reading, Use of English и Writing чрез подготвителни упражнения, които да опреснят и разширят езиковите знания и ефективната работа с текстове. Ще бъдат използвани материали от предишни матури и допълнителни занимания, писане и дискутиране на есета и анализ на примерни съчинения.

Подготвителен курс за матура по български език и литература

* 60 учебни часа – веднъж седмично по 5 учебни часа
* Група – 6-10 човека
* Начална дата - 6 февруари 2018 г.
* Крайна дата - 24 април 2018 г.
* Цена – 430 лв. с включени учебни материали

По време на обучението ще бъдат покрити абсолютно всички модули в правописната, граматичната, лексикалната и пунктуационна норма, анализ на текст, включващ различни алгоритми за анализ, създаване на интерпретативно съчинение и есе.

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Русе - тел.: 082/822 170; ruse@integral.bg
Бургас

Подготвителен курс за матура по български език

* 60 учебни часа - два пъти седмично, събота и неделя, от 14 до 17 ч.
* Начална дата – 3 февруари 2018 г.
* Цена – 450 лв. с включени учебни материали

ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ЗАПИСВАНЕ: Интеграл Бургас - тел.: 056/81 27 27; burgas@integral.bg

 
 
Прочетете също така:
Образователни системи | Тестове | Въпроси и отговори | Брошура