VI - напреднало
много добри познания по езика с цел усъвършенстване