ИНТЕГРАЛ - Езикови курсове и образование в чужбина за всички възрасти

 


  Поръчайте 
 брошура! 

 

   Потърсете вашия курс:

разширено търсене

 
      Образователни системи
 

International Baccalaureat | Американска образователна система | Английска образователна система | Магистърски програми | Средно образование в Германия | Средно образование в Швейцария | Училища в системата на средното образование на Република България | Френска образователна система

Английска образователна система


Великобритания е предпочитана дестинация за всички, които ценят традициите и качеството в образованието и вярват, че инвестицията в отлична академична подготовка, съчетана с разнообразни извънкласни дейности, безопасна среда и добра дисциплина, е задължителна предпоставка за постигане на високи резултати и успех. Пансионните средните училища във Великобритания предлагат всичко това в комплект с ангажимента да развиват потенциала на всяко дете и да полагат усилия да го изграждат като личност и гражданин. И затова не е случайно, че от векове именно на тях е поверена отговорността да обучават и възпитават представителите на европейския и световен елит.


Във Великобритания съществуват два основни вида училища: държавни и независими (частни). Частните могат да бъдат дневни, пансионни за седмицата и изцяло пансионни. Последните са най-подходящи за децата, чиито семейства живеят в чужбина.
  • Частно пансионно училище (интернат)
Обучението в частни интернати или т.нар. бординг училища е много типично за Великобритания и се свързва с вековните нагласи и виждания за образованието на британската висшата класа. По традиция заможните родители са пращали синовете си в интернати, за да получат необходимата подготовка за бъдещи държавници и общественици.
  • Международни частни училища
Макар да нямат вековни традиции, много от тези училища успяват да се наложат заради качеството на преподаването и високите резултати, които постигат възпитаниците им. Освен това със своите смесени групи, те предлагат отлична среда и възможност за по-плавна и безболезнена адаптация на децата, които идват от чужбина.
  • Наставниците
Това е една от особеностите на британското законодателство, която засяга непълнолетните ученици, пребиваващи в страната. Всеки ученик на възраст под 18 години трябва да има наставник за времето на обучението си. Ако имате близък или приятел във Великобритания, той може да поеме тази роля. Ако не – бихте могли да се възползвате от услугите на нарочно създадени агенции към училищата, които ще ви предложат подходящо семейство. Задълженията на настойника включват посещения на родителски срещи, посрещане и изпращане до летището, грижа за ученика по време на дългите уикенди и др.


Във Великобритания образованието е задължително от 5 до 16 години. До навършване на 14-годишна възраст, учениците се обучават по обща програма и не се явяват на изпити. Два от най-важните етапи в средното образование, са т.нар. V и VІ форма.


Става дума за първите две години от гимназиалното обучение. Още в предходната година (9 клас) от учениците се очаква да направят своя избор за предметите (между 5 и 10), които ще изучават в рамките на образователната програма GCSE. В края на втората година те полагат държавни изпити и получават диплома за средно образование GCSE. На този етап те могат да напуснат училище или да го продължат обучението си в по-високите или т.нар. А нива.


През последните две години на средното образование учениците във Великобритания се обучават в профилираните програми AS и A-нива. Тяхното основно е, че осигуряват прием в университети във Великобритания и по света на база резултатите от положените финални изпити. В продължение на две години, учениците избират и изучават 4-5 предмета в зависимост от интересите и специалността, която желаят да следват в университета.


Горният гимназиален курс завършва с матура, като резултатите се използват за вход в университет. Не всяко висше училище обаче приема всички дисциплини от A Level - някои имат много по широко приложение от други и училищата обикновено помагат при избора на подходящи предмети в съответствие с бъдещите амбиции на кандидат-студента.

Скалата за оценяване за AS Levels варира от A (най-висока) до E (най-ниска) оценка; а за A Levels от A* (А плюс) до E.


Училищата пансиони приемат деца над 11 годишна възраст в т.нар 7 година. Най-подходящо е детето да започне обучението си в британско учебно заведение на 14 години – за да стартира с програмата GCSE, или на 16 – за А нивата. Подготовката обаче със сигурност трябва да започне поне година по-рано. Някои училища проявяват гъвкавост към чужденците и предлагат алтернативни преходни програми, които им помагат да изравняват академичното и езиковото си ниво.


За да бъде прието в британско частно училище, детето трябва:
  • Да знае добре английски език
  • Да има добър успех в училището, в което учи в момента
  • Да издържи успешно приемните изпити на училището (напр. По математика, английски език, тест за интелигентност)


Препоръчително е кандидатстването да започне една или две години предварително, тъй като в някои училища местата се запълват много бързо, а в други дори има списък на чакащите.

Повечето училища изискват регистрация, която обаче не гарантира мястото. За регистрацията се заплаща такса, която покрива административните разходи и не се връща. След регистрацията се насрочват изпити в Интеграл или Британски съвет, и/или интервю с представители на самото училище. Официалното предложение за място идва след края на процеса на селекция.


Таксите в средното училище включват обучение, настаняване, храна и някои извънкласни занимания. Отделно се закупуват униформа и учебни принадлежности в зависимост от изискванията на училището. Конкретните суми са посочени в информационните материали на всяко училище и могат да варират от 20 до 25 хил. бр. лири на година. Към тях трябва да се прибавят такси за услугите на настойниците, както и за транспорт от и до летището в периодите на ваканция.


*Подробна информация ще получите от консултантите на Интеграл


Прочетете също така: