ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА

Силата на словото и непреходната стойност на литературата

Филология и лингвистика

Като дисциплина, филологията е пресечната точка на литературната критика, историята и лингвистиката. Науката изучава литературни текстове, както и орални и писмени исторически източници, като по този начин проследява развитието на езиците и отделните езикови групи. В същото време, лингвистиката разглежда езика от техническа гледна точка - неговото звучене, структура и влиянието върху човешкото мислене. Модерната лингвистика включва и по-мащабен поглед върху езиковата ни култура като цяло. Лингвистите изследват интелектуалните измерения на езика, комуникацията и тяхното значително влияние върху всекидневния ни живот. С изучаването на съответния език се опознават културните и исторически традиции на държавата, социалните взаимоотношения между хората и някои специфични особености на тяхното историческо наследство.  

Какво се учи?

Различните видове филология имат за предмет на изучаване областта на конкретен език – българска, английска, немска; близки езици - славянска и романска филология, или групи езици - класическа филология (старогръцки и латински), ориенталистика и др. Лингвистика включва предмети като психология, историческа лингвистика, социолингвистика, дескриптивна лингвистика, език и когнитивност, сравнителна лингвистика и т.н. Тъй като тези специалности са предимно академични, учебните програми включват и засилена подготовка за провеждането на изследване, академично анализиране, презентиране и писане на научни текстове. Практичната страна на програмите може да включва превод, интерпретация и писане на креативни текстове, изучаване на втори чужд език. В някои бакалавърски програми студентите имат възможност и да комбинират лингвистика или филология с изучаване на предмет от различна област.

Какво можеш да работиш след това?

Дипломите по филология и лингвистика предлагат възможности за реализацията в сектори като образование, научно-изследователска дейност, IT, комуникации, в различни правителствени и неправителствени организации, информационен мениджмънт, бизнес услуги и др. Завършилите могат да стартират и академична кариера в образователната и/или научната сфера.

ПРОГРАМИ

Специалности в сферата на филологията и лингвистиката

  • Приложно лингвистично езиково образование
  • Филология
  • Лингвистика
  • Модерни езици
  • Модерни езици и бизнес
  • Модерни езици и европеистика
     
Държави, където могат да се изучават програми свъзрани с филология и лингвистика

ДЪРЖАВИ

С КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ?

Курс Кариерен навигатор

Тест MyUniChoices - как да избереш специалност

Курс за подготовка за IELTS

СВЪРЖИ СЕ С НАШ КОНСУЛТАНТ

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълни формата и запази час за консултация с наш представител.

Запази

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Стъпка 1 от 3

АБОНИРАЙ СE ЗА НОВИНИ И АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

Получавай актуална информация от Интеграл

Моля, изберете за кои програми желаете да получавате новини и оферти: