ИНЖЕНЕРНИ НАУКИ

Прякото приложение на естествените науки в реалния живот

Инженерни науки

Инженерството или инженерните науки са свързани с изследване, преобразуване и използване на ресурси за създаване на структури, машини и апарати в полза на човека. Латинският корен на думата произлиза от "ingenerare", което в буквален превод значи "създавам". Чрез прилагането на научни принципи, най-често от областите математика, физика и химия, инженерите проектират и изграждат различни системи и машини, които е необходимо да работят при определени условия, разрешават практически проблеми, систематизират и оптимизират производствени процеси. Инженерството е прякото приложение на естествените науки в реалния живот. Една от основните цели на всички инженерни дисциплини е да се разрешават проблеми. Тя дава и отговор на въпроса как чрез използването на материали или ресурси, могат да се постигнат оптималните и най-ефикасни решения.
 

Какво се учи?

Инженерните науки се разделят на няколко основни категории: строително инженерство, машинно инженерство, електроинженерство и химично инженерство (инженерна химия). С напредване на технологиите се обособяват и други сфери и подсфери като авиоинженерство, производствени системи, ядрено инженерство и инженерни науки, свързани с устойчиво развитие и системи. В основата на специалността са заложени предметите математика и физика, което предполага добри познания в тези науки, изисква абстрактно мислене, аналитични умения, разрешаване на сложни проблеми и креативност. В зависимост от направлението, се изучават предмети като механика, математика, физика, електроника, хидравлика, но също така и модули могат да бъдат мениджмънт, комуникации и дизайн. Често в програмите е застъпен и задължителен стаж или практика по специалността, където студентите експериментират, създават прототипи, ползват 3D моделиране и извършват симулации на процеси. Успешно завършилите инженери развиват умения в изследователска и развойна дейност, дизайн, строителство, производство, операционен и индустриален мениджмънт. 

Какво можеш да работиш след това?

Инженерните науки и технологиите се развиват с все по-бързи темпове и са неизменно свързани. Появата на нови и модерни сфери на изследователска дейност, създава и различни възможности за професионално развитие на завършилите инженерни науки. Освен традиционните области като машиностроене, строителство, електроинженерство, все по-често срещани възможности за кариерно развитие се обособяват и в сфери като генетика, петролна и газова промишленост, роботика и изкуствен интелект, автомобилостроене и в частност електромобили, както и енергийния сектор с генерирането на чиста енергия от ветрогенератори и соларни системи.

ПРОГРАМИ

Специалности в сферата на инженерните програми

 • Електроинженерство 
 • Електроника
 • Мехатроника
 • Роботика
 • Машинно инженерство
 • Автомобилно инженерство
 • Строително инженерство
 • Инженерна химия
 • Биохимия
 • Медицинско инженерство

 

 • Авиоинженерство
 • Софтуерно инженерство
 • Индустриално инженерство
 • Продуктов дизайн
 • Ядрено инженерство
Държави, където могат да се изучават програми свъзрани с инженерни науки

ДЪРЖАВИ

НЕ СИ СИГУРЕН КАКВО ИСКАШ ДА УЧИШ?

Курс Кариерен навигатор

Курс за подготовка за IELTS

Тест MyUniChoices - как да избереш специалност

СВЪРЖИ СЕ С НАШ КОНСУЛТАНТ

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълни формата и запази час за консултация с наш представител.

Запази

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Стъпка 1 от 3

АБОНИРАЙ СE ЗА НОВИНИ И АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

Получавай актуална информация от Интеграл

Моля, изберете за кои програми желаете да получавате новини и оферти: