ФИНАНСИ, СЧЕТОВОДСТВО, БАНКИРАНЕ

Инвестицията в знание е винаги с най-добрата лихва

Финанси, счетоводство, банкиране

Счетоводството и финансите са две еднакво важни дисциплини с огромна стойност за съвременната организация. Много учебни програми обединяват двете направления, но има и съществени разлики. Счетоводният процес се отнася до ежедневния поток на пари в и извън организацията. Той включва отразяване, обобщаване и анализ  на тези транзакции пред мениджмънта на организацията и регулаторните органи. За разлика от това, финансите се отнасят повече за управлението на активите и пасивите, насочени към бъдещия растеж и просперитет на компанията. Ето защо, докато счетоводството се фокусира върху това, което се случва в момента или какво вече се е случило, финансите се фокусират по-скоро за бъдещето. 

Какво се учи?

Студентите по счетоводство изучават счетоводните стандарти, теория и практики, счетоводна етика, търговско право, математика и количествени методи, данъчно право. Програмата по финанси включва предмети като макроикономика, микроикономикат и международни финанс, статистика, иконометрия, управление на риска, както и финансов инженеринг и корпоративни финанси.

Какво можеш да работиш след това?

Дипломата по финанси носи кариерни възможности като финансов анализатор, инвестиционен банкер, финансов експерт или личен финансов съветник, консултант по корпоративни финанси. Банковото и застрахователното дело също предлагат реализация за специалистите по финанси. Предприемачеството е друг път, който е отворен за завършилите финанси. Позициите, които завършилите счетоводство мога да заемат, включват финансово и управленско счетоводство, одит, данъчно облагане, консултации и финансови услуги. Голяма част от университетските програми са акредитирани от международно утвърдената Асоциация на сертифицираните счетоводители – The Association of Chartered Certified Accountants (ACCA). ACCA е глобална професионална организация, обединяваща специалисти в областта на счетоводството, одита и финансите и наброяваща повече от 227 000 членове от 176 страни.

ПРОГРАМИ

Специалности в сферата на финанси, счетоводство и банкиране

 • Международно счетоводство
 • Счетоводство и контрол 
 • Бизнес счетоводство
 • Банково дело и финанси
 • Бизнес финанси
 • Финанси и контрол 
 • Застраховане
 • Международни финанси и търговия
 • Инвестиции
 • Финанси и управление на риска
 • Счетоводство и финанси
 • Европейски международен финансов мениджмънт
 • Банкиране
 • Актюерски науки
 • Международен финансов анализ 
 • Счетоводство и контрол
 • Икономика и финанси
Държави, където могат да се изучават програми свързани с финанси, счетоводство, банкиране

ДЪРЖАВИ

С КАКВО ОЩЕ МОЖЕМ ДА СМЕ ПОЛЕЗНИ?

Курс Кариерен навигатор

Тест MyUniChoices - как да избереш специалност

Курс за подготовка за IELTS

СВЪРЖИ СЕ С НАШ КОНСУЛТАНТ

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Попълни формата и запази час за консултация с наш представител.

Запази

ЗАПАЗИ КОНСУЛТАЦИЯ

Стъпка 1 от 3

АБОНИРАЙ СE ЗА НОВИНИ И АКТУАЛНИ ОФЕРТИ

Получавай актуална информация от Интеграл

Моля, изберете за кои програми желаете да получавате новини и оферти: